22330 Nova Pazova

Stevana Sindjelica 23

Proizvodnja: Stevana Sindjelica 23

Tel: +381 (0)63 700 66 92

email: printpointdoo@gmail.com

PIB: 107586481

Matični broj: 20831391

Žiro račun: 265-6610310000724-09 Raiffeisen Bank